ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกราฟิก วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ว 23201) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางศิริรัตน์ นำไทย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2564,09:49  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Web
ชื่ออาจารย์ : นางดวงนภา สิงหพันธุ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2564,14:05  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Google classroom
ชื่ออาจารย์ : นางสาวลลิดา ศรีพลอย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2564,13:34  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Youtube
ชื่ออาจารย์ : นางสาวลลิดา ศรีพลอย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2564,13:33  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Web
ชื่ออาจารย์ : นายทนงศักดิ์ มิตตา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2564,13:31  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางศิริรัตน์ นำไทย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2563,10:28  อ่าน 204 ครั้ง
รายละเอียด..